Program


     

1. Gün // 24 Mart 2016
09:30 - 10:00 Açılış
10:00 - 11:00 Konferans: Ülkemizde genişletilmiş bağışıklama programı
  Başkan: Fazilet DUYGU
  Konuşmacı: Osman TOPAÇ
11:00 - 11:15 Kahve Molası
11:15 - 12:00 Konferans: Ülkemizde aşı kayıt ve uygulama takip sistemi
  Başkan: Elif ÖZMERT
  Konuşmacı: Meral BAKIR
  Konferans: Ülkemizde aşı ısı ve stok takip sistemi
Başkan: Elif ÖZMERT
  Konuşmacı: M. Tarkan YAMANOĞLU
12:00 - 13:00 Öğle Yemeği
   
MODÜL 1 Aşı programlarının uygulanmasında karşılaşılan sorunlar ve çözüm yolları
  Başkan: Betül ULUKOL, İlker DEVRİM
  Raportör: Yasemin ÖZSÜREKÇİ
 
13:00 - 14:00 Panel
  Aşı uygulamalrında karşılaşılan engelleyici faktörler
Gürsel ÖZER
  Çözüm önerileri
Erkut COŞKUN
14:00 - 15:00 Grup Çalışması
  1. Çocukluk aşılamasında sosyal problemler
Aktivatör: Songül YALÇIN
  2. Çocukluk aşılamasında yönetimsel problemler
Aktivatör: Mehmet TURGUT
  3. Yetişkin aşılamasında problemler
Aktivatör: Esragül AKINCI
15:00 - 15:15 Kahve Molası
15:15 - 16:00 Ortak Oturum
 
MODÜL 2 Özel durumlarda aşılama
  Başkan: Recep ÖZTÜRK, Ahmet SOYSAL
  Raportör: Eda KARADAĞ ÖNCEL
 
16:00 - 17:00 Panel
  Hac aşılaması
-Levent AKIN
  Büyük göçmen gruplarında aşılama
-Z. Işıl ATA
  İmmün yetmezliklerde aşılama
-Yıldız CAMCIOĞLU
17:00 - 18:00 Grup Çalışması
  1. Seyahat aşılaması
Aktivatör: Mine DURUSU TANRIÖVER
  2. İmmün yetmezliklerde aşılama
Aktivatör: Alişan YILDIRAN
  3. Olağanüstü durumlarda aşılama (Göç etme,savaş)
Aktivatör: Ümit ÖZDEMİRER
  4. Asker aşılaması
Aktivatör: Bülent BEŞİRBELLİOĞLU
18:00 - 18:15 Kahve Molası
18:15 - 19:00 Ortak Oturum