Program


17 Mart 2018
MODÜL 3 Yetişkin aşıları
  Başkanlar: Aykut ÇİLLİ, Aslıhan COŞKUN
  Raportör: Musa Gürel KUKUL
   
09:00-10:00 Panel: Yetişkin aşıları
  Dünyada yetişkin aşılaması
-Necla TÜLEK
  Ülkemizde yetişkin aşılaması
-Esin ŞENOL
  Tartışma
10:00-11:00 Grup Çalışmaları
  1. Yetişkin aşılamasının arttırılmasında kurum ve derneklere düşen görevler
Aktivatör: Mine Durusu TANRIÖVER
Tartışmacı Konuşmacılar: Ali  ACAR, Berna AKINCI ÖZYÜREK, Emre ALHAN, Sinan AYDOĞDU, Özgür Demir CİNİSLİ,
Elif Pınar ÇAKIR, Ergin ÇİFTÇİ, Aykut ÇİLLİ, Orhan DERMAN, Elif DOĞAN, Çiğdem  EROL, Muzaffer ESKİOCAK,
Gülbin GÖKÇAY, Dolunay  GÜLMEZ, Türkan GÜNAY, Nezahat GÜRLER, A. Gülşen  HASÇELİK, Hasan IRMAK, Ateş  KARA,
Nazan KARAHAN, Oğuz KELEŞ, İftihar KÖKSAL, Şükran KÖSE, Tezer KUTLUK, Dilek OĞUZ, Pervin ÖZELÇİ, Elif N.  ÖZMERT,
Nuran SALMAN, Serpil SALMAN, Mehmet SARGIN, Ayşın ŞAKAR COŞKUN, Meltem ŞENGELEN, Osman TOPAÇ, Ata Nevzat YALÇIN,
Ali YILMAZ
  2. Yetişkin aşılamasının arttırılmasında alınması gereken acil önlemler
Aktivatör: Alpay AZAP
Tartışmacı Konuşmacılar: Evrim ARSLAN, Kutbettin BAKIR, Bünyamin BİLGİÇ, Pınar BİLGİLİ, Dilek TOPRAK,
Aslıhan COŞKUN, Mehtap TÜRKAY, Serap GENCER, Yavuz HAVLUCU, Ceyla DEĞERTEKİN KONCA, Senem KUMDERELİ YÜCEIŞIK,
Fikret KURT, Birsen  MUTLU, Mesten EMEK, Mehmet SEZER, Esin  ŞENOL, Burcu TOKUÇ, Nezide TOPUZ, Kamil YAVAŞ,
Murat YILDIRIM, Aras YILDIZ, Ahmet YÖNDER
  3. Yetişkin aşılamasının arttırılmasında uzun dönemde yapılması gerekenler
Aktivatör: Tayyar ŞAŞMAZ
Tartışmacı Konuşmacılar: Hülya AKAN, Levent AKIN, Firdevs AKTAŞ, Sema  ALP-ÇAVUŞ, Ahmet AŞIK, Şenol ATAKAN,
Cemal AYAZOĞLU, Ayla AYDIN, Ali CEYLAN, Elif GEÇER, Şehnaz HATİPOĞLU, Kenan HIZEL, Çiğdem KADER,
Mehmet Tamer KARAARSLAN, Musa UĞUR, Gülay KORUKLUOĞLU, Zübeyde KUL, Işıl MARAL, Ayşe METİN, Pınar OKYAY,
Füsun ÖNER EYÜBOĞLU, Abdülkadir ÖZDUĞAN, Arzu ÖZTÜRK, Hüsnü PULLUKÇU, Sevilay SEVAL, Meltem TAŞBAKAN,
Necla TÜLEK, Ediz TÜTÜNCÜ
11:00-11:15 Kahve arası
   
11:15-12:15 Ortak Oturum
   
12:15-13:15 Öğle arası
   
MODÜL 4 Aşıların uygulamasında problemler:  Aşı reddi ve çözüm yolları
  Başkanlar: Osman TOPAÇ, Ergin ÇİFTÇİ
  Raportör: Cihangül BAYHAN
   
13:15-14:15 Panel: Aşı uygulamasında problemler,  aşı reddi ve çözüm yolları
  Aşı reddinde medyanın rolü
  -Esra ÖZ
  Aşı reddinin hukuki yönleri
  -Mehmet Kubilay ÖZKILIÇ
  Kamuoyu algısı
  -Levent AKIN
  Tartışma
14:15-15:15 Grup çalışmaları
  1. Medya ile ilgili sorunlar ve çözüm yolları (Yazılı basın, görsel basın, sosyal medya)
  Aktivatörler: Serap TORUN, Zafer KURUGÖL
Tartışmacı Konuşmacılar: Ali ACAR, Hülya AKAN, Berna AKINCI ÖZYÜREK, Derya ALABAZ, Evrim ARSLAN, Ahmet ARVAS,
Ahmet AŞIK, Şenol ATAKAN, Adem AYDIN, Ayla AYDIN, Sinan AYDOĞDU, Deniz AYGÜN, Kübra AYKAÇ, Alpay  AZAP,
Kutbettin BAKIR, Betül BENAS ÖKSEL, Bünyamin BİLGİÇ, Selda BÜLBÜL, Bahar ÇAKIR, Elif Pınar ÇAKIR, Aykut ÇİLLİ,
Nazan DALGIÇ, Demet DEMİRKIR, Ener Çağrı DİNLEYİCİ, Elif DOĞAN, Melike DOĞANAY, Mehtap TÜRKAY,
Raziye DUT, İsmail Zafer ECEVİT, Ayşe  ERBAY, Özgen  ESER, Nurdan EVLİYAOĞLU, Gülbin GÖKÇAY, Hasan  GÜÇLÜ,
Dolunay  GÜLMEZ, Sibel GÜNEŞ, Emel GÜR, Bülent  GÜRLER, Mustafa HACIMUSTAFAOĞLU, A. Gülşen  HASÇELİK,
Nevin HATİPOĞLU, Şehnaz HATİPOĞLU, Gülşen HAZIROLAN, Kenan HIZEL, Hasan IRMAK, Sevcan İMAM, Laden JAFARİ,
Çiğdem KADER, Yasemin KALYONCUOĞLU, Ayşe KAMAN, Ateş  KARA, Mehmet Tamer KARAARSLAN, Musa UĞUR,
Eda KARADAĞ ÖNCEL, Nazan KARAHAN, Çiğdem KAYACAN, Emine KOCABAŞ, Meda KONDOLOT, Gülay KORUKLUOĞLU,
Faruk KÖSE, Şükran KÖSE, Zübeyde KUL, Fikret KURT, Tezer KUTLUK, Necdet KUYUCU, Ayşe METİN, Birsen  MUTLU, Pınar OKYAY,
Ali ÖKSEL, Esra ÖZ, Abdülkadir ÖZDUĞAN, Seza ÖZEN, Nejat ÖZGÜL, Elif N.  ÖZMERT, Halit ÖZSÜT, Arzu ÖZTÜRK,
Hüsnü PULLUKÇU, Nuran SALMAN, Serpil SALMAN, Mesten EMEK, Mehmet SARGIN, Sevilay SEVAL, Ayşın ŞAKAR COŞKUN,
Anıl TAPISIZ, N. Kürşad TOKEL, Burcu TOKUÇ, Osman TOPAÇ, Ece TÜSÜZ ÖNATA, Şebnem UYSAL ATEŞ, Elif Gül  YAPAR EYİ,
Hacer YILDIZDAŞ YAPICIOĞLU
  2. Hukuki sorunlar ve çözüm yolları
  Aktivatörler: Cemil GÜNEŞ, Pervin ÖZELÇİ
Tartışmacı Konuşmacılar: Levent AKIN, Firdevs AKTAŞ, Emre ALHAN, Sema  ALP-ÇAVUŞ, Emin Sami ARISOY,
Cemal AYAZOĞLU, Derya AYDIN, Tuğba BEDİR, Nurşen BELET, Asiye BIÇAKÇIGİL, Pınar BİLGİLİ, Dilek TOPRAK, Yelda BİLGİNER,
Yıldız CAMCIOĞLU, Ali Bülent CENGİZ, Ali CEYLAN, Özgür Demir CİNİSLİ, Aslıhan COŞKUN, Solmaz ÇELEBİ, Ümit ÇELİK,
Dilek ÇİÇEK, Ergin ÇİFTÇİ, Ergin ÇİFTÇİ, Selay  DEMİRCİ, Orhan DERMAN, Mine  DURUSU TANRIÖVER, Aysu  DUYAN ÇAMURDAN,
Kayı ELİAÇIK, Çiğdem  EROL, Muzaffer ESKİOCAK, Elif GEÇER, Serap GENCER, Gülenay GENÇOSMANOĞLU, Murat GÜLTEKİN,
Türkan GÜNAY, Ayla GÜNLEMEZ, Nezahat GÜRLER, Selda HANÇERLİ TÖRÜN, Yavuz HAVLUCU, Selda KARAAYVAZ,
Oğuz KELEŞ, Feyza KOÇ, Ceyla DEĞERTEKİN KONCA, İftihar KÖKSAL, Musa Gürel KUKUL, Senem KUMDERELİ YÜCEIŞIK,
Bahar KURAL, Ümran  LİSTE, Işıl MARAL, Dilek OĞUZ, Füsun ÖNER EYÜBOĞLU, Halil ÖZDEMİR, İhsan ÖZDEMİR,
Mehmet Kubilay ÖZKILIÇ, Yasemin ÖZSÜREKÇİ, Mehmet SEZER, Aygül SHAHBAZOVA, Ayper SOMER, C. Tayyar ŞAŞMAZ,
Meltem ŞENGELEN, Esin  ŞENOL, Filiz ŞİMŞEK ORHON, Sevgen TANIR BAŞARANOĞLU, Meltem TAŞBAKAN,
Nurdan TEKGÜL, Hasan TEZER, Elif TİGEN, Nezide TOPUZ, Necla  TÜLEK  , Ediz TÜTÜNCÜ, Tuğçe  ÜNALAN,
Sevtap VELİPAŞAOĞLU, Aysun YAHŞİ, Ata Nevzat YALÇIN, Hakan YALÇIN, Olcay YASA, Kamil YAVAŞ, Murat YILDIRIM,
Aras YILDIZ, Ali YILMAZ, Ahmet YÖNDER
15:15-15:30 Kahve arası
   
15:30-16:30 Ortak oturum