Program


16 Mart 2018

08:30-09:00 Açılış
09:00-10:00 Açılış Konferansları
  Başkan: Hüseyin İLTER
09:00-09:30 Ülkemizde aşılama programları
  Osman TOPAÇ
09:30-10:00 Aşılamada gelecekten beklentiler
  Mehmet CEYHAN
 
10:00-10:15 Kahve arası
   
MODÜL 1 İnfluenza aşılaması
  Başkanlar: Hasan IRMAK, Işıl MARAL
  Raportör: Kübra AYKAÇ
 
10:15:11:15 Panel: İnfluenza aşılaması
  Influenza epidemiyolojisi ve klinik önemi
Gülay KORUKLUOĞLU
  Influenza aşıları
  Ali Bülent CENGİZ
  Tartışma
11:15-12:15 Grup Çalışmaları
  1. Influenza surveyansı ve takip sistemi
Aktivatör: Ayla AYDIN
Tartışmacı Konuşmacılar: Ali ACAR, Sema ALP-ÇAVUŞ, Ahmet ARVAS, Derya AYDIN, Betül BENAS ÖKSEL, Asiye BIÇAKÇIGİL,
Pınar BİLGİLİ, Dilek TOPRAK, Özgür Demir CİNİSLİ, Bahar ÇAKIR, Aykut ÇİLLİ, Selay DEMİRCİ, İsmail Zafer ECEVİT, Çiğdem EROL,
Özgen ESER, Muzaffer ESKİOCAK, Serap GENCER, Hasan  GÜÇLÜ, Dolunay  GÜLMEZ, Türkan GÜNAY, Emel GÜR,
Bülent  GÜRLER, Mustafa HACIMUSTAFAOĞLU, Selda HANÇERLİ TÖRÜN, A. Gülşen  HASÇELİK, Gülşen HAZIROLAN,
Sevcan İMAM, Ateş KARA, Eda KARADAĞ ÖNCEL, Çiğdem KAYACAN, Oğuz KELEŞ, Emine KOCABAŞ, Gülay KORUKLUOĞLU,
İftihar KÖKSAL, Şükran KÖSE, Zafer KURUGÖL, Necdet KUYUCU, Ümran LİSTE, Işıl MARAL, Ali ÖKSEL, Elif N. ÖZMERT,
Yasemin ÖZSÜREKÇİ, Nuran SALMAN, Mehmet SEZER, C. Tayyar ŞAŞMAZ, Esin ŞENOL, Sevgen TANIR BAŞARANOĞLU,
Osman TOPAÇ, Ediz TÜTÜNCÜ, Şebnem UYSAL ATEŞ, Tuğçe ÜNALAN, Ata Nevzat YALÇIN, Olcay YASA, Kamil YAVAŞ,
Ali YILMAZ, Ahmet YÖNDER
  2. Influenza aşılaması önündeki engeller ve çözüm yolları
Aktivatör: Ayşın ŞAKAR COŞKUN
Tartışmacı Konuşmacılar: Emin Sami ARISOY, Adem AYDIN, Sinan AYDOĞDU, Alpay  AZAP, Kutbettin BAKIR, Cihangül BAYHAN,
Tuğba BEDİR, Nurşen BELET, Bünyamin BİLGİÇ, Yelda BİLGİNER, Selda BÜLBÜL, Yıldız CAMCIOĞLU, Ali Bülent CENGİZ,
Ali CEYLAN, Solmaz ÇELEBİ, Ümit ÇELİK, Dilek ÇİÇEK, Ergin ÇİFTÇİ, Ergin ÇİFTÇİ, Ceyla DEĞERTEKİN KONCA, Orhan DERMAN,
Ener Çağrı DİNLEYİCİ, Kayı ELİAÇIK, Ayşe  ERBAY, Nurdan EVLİYAOĞLU, Elif GEÇER, Gülbin GÖKÇAY, Ayla GÜNLEMEZ,
Mehmet Tamer KARAARSLAN, Musa UĞUR, Meda KONDOLOT, Senem KUMDERELİ YÜCEIŞIK, Ayşe METİN, Dilek OĞUZ, Pınar OKYAY,
Halil ÖZDEMİR, Pervin ÖZELÇİ, Seza ÖZEN, Hüsnü PULLUKÇU, Serpil SALMAN, Mehmet SARGIN, Ayper SOMER,
Meltem ŞENGELEN, Meltem TAŞBAKAN, Nurdan TEKGÜL, Hasan TEZER, N. Kürşad TOKEL, Burcu TOKUÇ, Ece TÜSÜZ ÖNATA,
Murat YILDIRIM, Aras YILDIZ, Hacer YILDIZDAŞ YAPICIOĞLU
  3. Sağlık çalışanları ve kamuoyunda influenza ve influenza aşıları algısı
Aktivatör: Fikret KURT
Tartışmacı Konuşmacılar: Hülya AKAN, Levent AKIN, Berna AKINCI ÖZYÜREK, Firdevs AKTAŞ, Derya ALABAZ, Emre ALHAN,
Evrim ARSLAN, Ahmet AŞIK, Şenol ATAKAN, Cemal AYAZOĞLU, Deniz AYGÜN, Aslıhan COŞKUN, Elif Pınar ÇAKIR,
Nazan DALGIÇ, Demet DEMİRKIR, Elif DOĞAN, Mehtap TÜRKAY, Mine  DURUSU TANRIÖVER, Raziye DUT,
Aysu  DUYAN ÇAMURDAN, Cemil GÜNEŞ, Sibel GÜNEŞ, Nezahat GÜRLER, Nevin HATİPOĞLU, Şehnaz HATİPOĞLU,
Yavuz HAVLUCU, Kenan HIZEL, Hasan IRMAK, Laden JAFARİ, Çiğdem KADER, Yasemin KALYONCUOĞLU, Ayşe KAMAN,
Selda KARAAYVAZ, Nazan KARAHAN, Feyza KOÇ, Musa Gürel KUKUL, Zübeyde KUL, Bahar KURAL, Birsen  MUTLU,
Füsun ÖNER EYÜBOĞLU, Esra ÖZ, İhsan ÖZDEMİR, Abdülkadir ÖZDUĞAN, Halit ÖZSÜT, Arzu ÖZTÜRK,
Mesten EMEK, Sevilay SEVAL, Aygül SHAHBAZOVA, Filiz ŞİMŞEK ORHON, Anıl TAPISIZ, Elif TİGEN,
Nezide TOPUZ, Serap TORUN, Necla  TÜLEK  , Sevtap VELİPAŞAOĞLU, Aysun YAHŞİ
12:15-13:15 Öğle arası
   
13:15-14:00 Ortak Oturum
 
MODÜL 2 Pnömokok aşıları
  Başkanlar: Firdevs AKTAŞ, Emine KOCABAŞ
  Raportör: Sevgen Tanır BAŞARANOĞLU
 
14:00-15:30 Panel: Pnömokok aşıları
  Pnömokok epidemiyolojisi
-Yasemin ÖZSÜREKÇİ
  On valanlı NTHI protein D konjuge pnömokok aşısı
  -Bernard HOET
  13 valanlı KPA
  -Bülent TAYŞİ
  Yetişkinlerde pnömokok aşılaması
  -İftihar KÖKSAL
  Tartışma
   
15:30-15:45 Kahve arası
   
15:45-16:45 Grup çalışmaları
  1. Çocuklarda pnömokok aşılaması: Epidemiyoloji
Aktivatör: Nezahat GÜRLER
Tartışmacı Konuşmacılar: Ali  ACAR, Levent AKIN, Emre ALHAN, Sema  ALP-ÇAVUŞ, Emin Sami ARISOY, Adem AYDIN,
Derya AYDIN, Deniz AYGÜN, Cihangül BAYHAN, Nurşen BELET, Asiye BIÇAKÇIGİL, Pınar BİLGİLİ, Dilek TOPRAK, Yıldız CAMCIOĞLU,
Ali Bülent CENGİZ, Ali CEYLAN, Özgür Demir CİNİSLİ, Aslıhan COŞKUN, Solmaz ÇELEBİ, Ümit ÇELİK, Dilek ÇİÇEK,
Ergin ÇİFTÇİ, Ergin ÇİFTÇİ, Selay DEMİRCİ, Ener Çağrı DİNLEYİCİ, Raziye DUT, İsmail Zafer ECEVİT, Çiğdem  EROL,
Özgen  ESER, Muzaffer ESKİOCAK, Nurdan EVLİYAOĞLU, Gülbin GÖKÇAY, Hasan  GÜÇLÜ, Dolunay  GÜLMEZ,
Türkan GÜNAY, Bülent  GÜRLER, Gülşen HAZIROLAN, Laden JAFARİ, Ateş  KARA, Çiğdem KAYACAN, Oğuz KELEŞ,
Meda KONDOLOT, Gülay KORUKLUOĞLU, Şükran KÖSE, Musa Gürel KUKUL, Ümran  LİSTE, Işıl MARAL, Halil ÖZDEMİR,
İhsan ÖZDEMİR, Elif N.  ÖZMERT, Yasemin ÖZSÜREKÇİ, Aygül SHAHBAZOVA, Ayper SOMER, C. Tayyar ŞAŞMAZ,
Tuğçe  ÜNALAN, Aysun YAHŞİ, Ata Nevzat YALÇIN, Kamil YAVAŞ, Ali YILMAZ, Ahmet YÖNDER
  2. Çocuklarda pnömokok aşılaması: Aşı etkinliği
Aktivatör: Hasan TEZER
Tartışmacı Konuşmacılar: Derya ALABAZ, Ayla AYDIN, Kübra AYKAÇ, Kutbettin BAKIR, Tuğba BEDİR, Betül BENAS ÖKSEL,
Yelda BİLGİNER, Selda BÜLBÜL, Bahar ÇAKIR, Elif Pınar ÇAKIR, Nazan DALGIÇ, Orhan DERMAN, Elif DOĞAN,
Aysu  DUYAN ÇAMURDAN, Kayı ELİAÇIK, Ayşe  ERBAY, Ayla GÜNLEMEZ, Mustafa HACIMUSTAFAOĞLU,
Selda HANÇERLİ TÖRÜN, Nevin HATİPOĞLU, Sevcan İMAM, Ayşe KAMAN, Mehmet Tamer KARAARSLAN, Musa UĞUR
Selda KARAAYVAZ, Eda KARADAĞ ÖNCEL, Nazan KARAHAN, Emine KOCABAŞ, Feyza KOÇ, Senem KUMDERELİ YÜCEIŞIK,
Bahar KURAL, Fikret KURT, Zafer KURUGÖL, Tezer KUTLUK, Necdet KUYUCU, Ayşe METİN, Pınar OKYAY, Ali ÖKSEL,
Seza ÖZEN, Nuran SALMAN, Mehmet SEZER, Filiz ŞİMŞEK ORHON, Anıl TAPISIZ, Nurdan TEKGÜL, N. Kürşad TOKEL,
Burcu TOKUÇ, Osman TOPAÇ, Ece TÜSÜZ ÖNATA, Şebnem UYSAL ATEŞ, Sevtap VELİPAŞAOĞLU, Murat YILDIRIM,
Aras YILDIZ, Hacer YILDIZDAŞ YAPICIOĞLU
  3. Yetişkinlerde pnömokok aşılaması
Aktivatör: Gülşen HASÇELİK
Tartışmacı Konuşmacılar: Hülya AKAN, Berna AKINCI ÖZYÜREK, Firdevs AKTAŞ, Evrim ARSLAN, Ahmet ARVAS, Ahmet AŞIK,
Şenol ATAKAN, Cemal AYAZOĞLU, Sinan AYDOĞDU, Alpay  AZAP, Bünyamin BİLGİÇ, Aykut ÇİLLİ, Ceyla DEĞERTEKİN KONCA,
Mehtap TÜRKAY, Mine  DURUSU TANRIÖVER, Elif GEÇER, Serap GENCER, Emel GÜR, Şehnaz HATİPOĞLU, Yavuz HAVLUCU,
Kenan HIZEL, Hasan IRMAK, Çiğdem KADER, İftihar KÖKSAL, Zübeyde KUL, Birsen  MUTLU, Dilek OĞUZ, Füsun ÖNER EYÜBOĞLU, Abdülkadir ÖZDUĞAN, Pervin ÖZELÇİ, Halit ÖZSÜT, Arzu ÖZTÜRK, Hüsnü PULLUKÇU, Serpil SALMAN, Mesten EMEK,
Mehmet SARGIN, Sevilay SEVAL, Ayşın ŞAKAR COŞKUN, Meltem ŞENGELEN, Esin  ŞENOL, Meltem TAŞBAKAN, Elif TİGEN,
Nezide TOPUZ, Necla  TÜLEK, Ediz TÜTÜNCÜ, Olcay YASA
16:45-17:00 Grup sunumlarının hazırlanması
17:00-18:00 Ortak Oturum